Δίκτυο

 
 
 
 Καβάλα
 
 
 
 Makro Θεσσαλονίκης - Λάρισας - Αθήνας
 
 
 
 Πειραιάς (Κερατσίνι)
 
 
 
 Βόλος
 
 
 
 Μουδανιά
 
   Αλεξανδρούπολη


Η δυναμικότητα της ΑΛΙΕΙΑΣ Α.Ε. σε επίπεδο παραγωγής, ξεπερνάει τους 400 τόνους ετησίως κυρίως σε λαβράκια και τσιπούρες, καθώς και σε άλλα είδη. Είναι σαφές ότι αυτό δίνει τη δυνατότητα σύναψης εμπορικών συμφωνιών με σοβαρές επιχειρήσεις του εσωτερικού και εξωτερικού και άψογης διεκπεραίωσης των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτές.

Ήδη για λογαριασμό της ΑΛΙΕΙΑΣ Α.Ε. έχει γίνει διερεύνηση της αγοράς του εξωτερικού για την προώθηση των παραγομένων ψαριών σε αυτό. Τα αποτελέσματα έδειξαν εκδήλωση ενδιαφέροντος από σοβαρούς εισαγωγικούς οίκους κατά κύριο λόγο των Η.Π.Α. και του Καναδά, αλλά και Ευρωπαϊκών χωρών.

Αναζήτηση
Designed & Developed by A.S.T.