Στόχοι

Η εταιρία έχει θέσει σαν πρωταρχικό της στόχο, την πλήρη ικανοποίηση των πελατών της και κατ’ επέκταση των τελικών καταναλωτών, με κύριο γνώμονα την ποιότητα των αλιευμάτων που εμπορεύεται και παράγει.

Προσπαθούμε να καλύψουμε όλες τις ανάγκες που αφορούν το ιχθυεμπόριο στο μέγιστο βαθμό, μέσω μιας οργανωμένης δομής και λειτουργίας, που να διασφαλίζει μια ποικιλία προϊόντων καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.


Νέα εικόνα

Η ΑΛΙΕΙΑ Α.Ε., έχει εντατικοποιήσει τον τελευταίο καιρό την εμπορική της δραστηριότητα, έχοντας δραστηριότητες που αφορούν και την προμήθεια ιχθύων από το εξωτερικό. Η δημιουργία νέων συνεργασιών με διάφορους οίκους του εξωτερικού μέσω δικού μας δικτύου, ή και χρήση logistics μας καθιστά ικανούς να εμπορευόμαστε ταχύτατα ότι ποιοτικότερο αλιευθεί από τα διάφορα νερά του κόσμου, είτε αυτό είναι το Αιγαίο Πέλαγος, είτε και ο Ατλαντικός Ωκεανός.

Αναζήτηση
Designed & Developed by A.S.T.