Ιστορικό

Η εμπειρία αυτή, δοσμένη στον Ιωάννη Γιαρένη από την οικογενειακή τους επιχείρηση που είχε ως κύρια ενασχόληση το εμπόριο και τις εξαγωγές ιχθύων σε Η.Π.Α. και Καναδά, καθώς και η μακρόχρονη παρουσία του στην Ελληνική αγορά, τον καθιστούν σήμερα έναν από τους πιο επιτυχημένους ιχθυέμπορους στο χώρο.

Αναζήτηση
Designed & Developed by A.S.T.